Økt elevtall skaper bekymringer om plassmangel på skolen

Rådmannen sier alle elevene som begynner på Tomter skole til høsten vil få plass.