Svensken trodde han hadde funnet et lurt gjemmested