Tidenes hestekur i Eidsberg

Tom-Arne Tørfoss

Tom-Arne Tørfoss Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Ingen kan føle seg trygge mot smertefulle kutt i Eidsberg. Bør politikerne i Eidsberg kutte utgifter - eller innføre eiendomsskatt?

DEL

Det går mot tidenes opprydding i Eidsberg kommune. Rådmann Tom Arne Tørfoss sender nå ut en liste med hvor det kan kuttes for å skaffe handlingsrom.

Rådmannen understreker at listen inneholder muligheter, ikke planlagte kutt. Å ta alle sammen er utenkelig. I stedet er det en liste som politikerne kan plukke fra.

Alternativet til kutt er å innføre eiendomsskatt. Dette har i mange år vært politisk dødfødt i Eidsberg. Bare SV har vært for eiendomsskatt så langt.

Administrasjonen har likevel bedt politikerne om å vurdere muligheten.

Her er kuttlista til rådmannen

* Krympe kommunestyret fra 35 til 29, fra tre til to hovedutvalg og avholde færre møter: 700.000 kr.

* Kutte i administrasjonens stab og støtte med 2,0 millioner kroner.

* Kutte stilling som familieveileder: 507.000 kr.

* Legge ned Krystallen, dagtilbud for psykisk syke: 685.000 kr.

* Kutte stilling i barnevernet: 480.000 kr.

* Kutte halv stilling som psykisk helsesøster: 255.000 kr.

* Kutte stilling innen rusomsorg ved Familiesenteret: 450.000 kr.

* Kutte ungdomskontakt ved familiesenteret: 460.000 kr.

* Kutte halvstilling (vakant) i ungdomsarbeid: 210.000 kr.

Kultur:

* Avvikle støtten til bygdebok: 200.000 kroner.

* Kutte støtte til fritidstilbud psykisk utviklingshemmede: 40.000 kr.

* Legge ned kino: 414.000 kr.

* Fullstendig stenging av badet: 1 million kr.

* Kutte støtte til Slitu idrettslag for leie av bane: 50.000 kr.

* Kutte kulturstøtte med 100.000 kr.

Grendeskoler:

* Kutte undervisning med totalt 2,7 millioner kr.

* Halvere alle rektorstillinger: 650.000 kr.

* Kutt i drift av grendeskoler: 200.000 kr.

* Legge ned grendeskole: 4,5 millioner kr.

* Kutte stillinger i SFO på grendeskoler: 300.000 kroner.

Mysen skole:

* Leirskolekutt: 100.000 kroner

* Avvikle miljøverksted: 100.000 kr.

* Kutt i assistentstillinger: 290.000 kr.

* Kutt i spesialpedagogiske tiltak 250.000 kroner.

* Redusere tospråklig opplæring: 250.000 kr.

* Dele i færre og større elevgrupper: 1,5 millioner kr.

* Kutte halv stilling SFO: 200.000 kr.

* Redusere driftsbudsjettet: 150.000 kr.

* Ikke følge elever som skal til andre skoler til buss etter morgen-SFO i Mysen: 60.000 kr.

Eidsberg ungdomsskole:

* Redusere fra seks til fem klasser på hvert trinn: 1,1 million kroner.

* Kutte datastillinger: 214.000 kr.

* Slå sammen klasser i kunst og håndverk: 202.000 kr.

* Kutte administrasjon med 40 prosent: 260.000 kr.

* Kutte språkopplæring til språklige minoriteter: 560.000 kr.

* Kutte i Pilot’n: 204.000 kr.

* Kutte rådgiverstilling: 280.000 kr.

* Kutte en spesialpedagogisk gruppe: 560.000 kr.

* Kutte alle enetimer: 900.000 kr.

* Kutte vikarbruk: 240.000 kr.

Barnehager:

* Øke antall barn uten å øke ansatte: 240.000 kroner.

* Redusere bemanning i barne- hagen med halv stilling på alle avdelinger: 2,3 millioner kr.

* Kutt i spesialpedagogisk hjelp: 150.000 kr.

* Øke foreldrebetalingen med 250 kroner måneden: 115.000 kr.

Helse og velferd:

* Kutte saksbehandlerstilling: 500.000 kroner.

* Legge ned Fossum bofellesskap: 1,2 millioner kr.

* Redusert vikarbruk ved Ruuds: 500.000 kr.

* Avvikle kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner: 3 millioner kr.

* Salg av plasser ved Ruuds: 500.000 kr.

* Privatisere fire stillinger i hjemmebaserte tjenester: 500.000 kr.

* Tvinge frem endret drift av frivillighetssentralen og utløse rett til statlig støtte: 180.000 kr.

* Avvikle velferdssenteret: 500.000 kr.

* Kutte fastvikar i hjemmebasert tjeneste: 450.000 kr.

* Gå over til å bruke elbiler: 100.000 kr.

* Legge ned et bofellesskap for funksjonshemmede: 2,4 millioner kr.

* Legge ned tilbud i Pennestrøket og på Vesteng og flytte dette til nybygg i Kløverveien: 400.000 kr.

* Kutte i sosialhjelpsatser: 500.000 kr.

* Bosette tre færre flyktninger per år: 1,4 millioner kr.

Teknikk og miljø:

* Kutte i brannvesenet med 210.000 kroner.

* Legge ned Lundebyvannet badeplass: 100.000 kr.

* Kutte tilskudd til Mysenbyen: 200.000 kr.

* Kutte halv planleggerstilling: 250.000 kr.

* Skru ned varme og slå av ventilasjon på kveldstid i bygg: 700.000 kr.

* Kutte i vaktmesterstilling: 50.000 kr.

* Kutte i renholdsvikar: 400.000 kr.

* Kutte drift av kunstgress: 300.000 kr.

* Kutte konsulentbruk: 200.000 kr.

Annet:

* Kutte en etatslederstilling: 750.000 kroner.

* Ikke vikar for første fraværsdag innen omsorgstjenestene: 1,1 million kr.

* La alle administrative stillinger stå ledige i tre måneder før de besettes på nytt: 1,8 millioner kroner.

Artikkeltags