Sykehuset Østfold tildelt 10,5 millioner kroner - dette skal de brukes på

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommuner, helseforetak og direktorater får nå tilsammen 100 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer. I den forbindelse er Sykehuset Østfold tildelt 10,5 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt.

DEL

Helsesektoren står ovenfor betydelig kapasitetsutfordringer i tiden fremover. For å møte disse utfordringene er fem prosjekter, inkludert Sykehuset Østfold, tildelt mellom 10 og 14 millioner kroner. I tillegg får ni prosjekter 250 000 kroner hver til å gjennomføre forprosjekter. Det er Innovasjon Norge og Norges forskningsråd som står for de 100 millionene til innovasjon og nye løsninger i det offentlige.

Sykehuset Østfold ønsker å tilby nye metoder for medisinsk avstandsoppfølging og behandling fra hjemmet. Prosjektet deres går derfor ut på prøvetaking i hjemmet.

– For å møte kapasitetsutfordringene vi står ovenfor i norsk helsesektor er vi nødt til å tenke nytt. Nye og innovative løsninger som gir et bedre og mer effektivt helsetilbud er svært etterspurt både i Norge og i resten av verden. Her leder sykehuset Østfold et viktig og spennende prosjekt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innovasjonspartnerskap

 •  I 2019 gir Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 100 millioner kroner til innovasjon i det offentlige etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (ca 76 millioner kroner) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ca 24 millioner kroner).
   
 • Et innovasjonspartnerskap er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer (se konkrete eksempler i fylkesoversikten under).
   
 • Det er tredje gang det lyses ut penger til såkalte innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles penger til såkalte før-kommersielle anskaffelser.
   
 • I tillegg til pengestøtten vil de utvalget prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
   
 • Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørers utviklingskostnader. Innovative offentlige anskaffelser som får pengestøtte i 2019: Bærum kommune - Overvannshåndtering

Artikkeltags