Nylig fikk sykehuset tildelt  forskningsmidler fra Helse sør-øst. Totalt delte helseforetaket ut 135 millioner kroner. Av denne potten fikk Østfold 9,4 millioner for hele prosjektperioden, 2,6 millioner kroner deles ut i 2017.

Tre av elleve innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte. Dermed har sykehuset den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner, opplyses det på Sykehuset Østfolds egen nettside.

– Dette er svært hyggelig, og et resultat av mangeårig arbeid. At vi får støtte til så mange prosjekter forteller oss at vår forskning er viktig, og at vi har gode støtteverdige prosjekter, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Dette er prosjektene det gis støtte til:

  • Undersøke om det er en sammenheng mellom HPV-infeksjon og utfall av svangerskap.
  • Gjennomføre studie som skal sammenligne effekt og sikkerhet av nye blodfortynnende legemidler.
  • Studie i akuttmottaket, med formål å effektivisere og optimalisere utredningen av pasienter med mulig blodpropp i beinet.