Hun er en av fem søkere til sjefsstillingen ved Knapstadtun og Grinitun sykehjem

Fem personer har søkt den ledige jobben som enhetsleder for Knapstadtun og Grinitun sykehjem.