Gå til sidens hovedinnhold

Svinger pisken over dommeren

Artikkelen er over 16 år gammel

Offentlighetseksperter i norsk presse er ikke nådige mot tingrettens kjennelse i Halden i går. «Utrolig» og «ubegripelig» kaller de den.

– Det er selvsagt ubehagelig å forklare seg i en straffesak med pressen til stede, det er det for de aller fleste tiltalte, sier generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen. Han mener likevel at pressen burde kunne være til stede i denne rettssaken mens politietterforskere og andre vitner avgir forklaring, og mens aktor og forsvarere holder sine prosedyrer. Da vil den tiltalte Spydeberg-mannen bare være tilhører. – Kjennelsen er helt ubegripelig, konkluderer redaktørforeningens representant.

Truer rettssikkerheten

– Men hva med hensynet til tiltalte? – Tiltalte i en straffesak kan legge fram legeerklæring som dokumenterer at han har problemer med å forklare seg med pressen til stede. Det er selvsagt et tungt argument for å lukke retten under tiltaltes forklaring, men ikke i resten av hovedforhandlingen, sier Jensen. Han mener retten ikke bare kan legge vekt på tiltaltes evne til å forklare seg, og viser til norsk rettstradisjon: – Det skal mye til for å lukke dørene i en hovedforhandling, det har vært en gjennomgående linje i norske rettsaler i mange år. Åpenhet i retten er en del av rettsikkerheten. Det er ikke minst av hensyn til den tiltalte at rettssaker bør gå for åpne dører, sier Arne Jensen.

– Helt utrolig

Gunnar Bodahl-Johansen, som jobber med offentlighetsspørsmål ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad, har aldri hørt om noe lignende i norske rettssaler. – Dette er helt utrolig, sier han. Bodahl-Johansen peker på at åpenhet er hovedregelen i norske rettssaker, nettopp av hensyn til rettssikkerheten. – Alle rettssaker er ubehagelige. Men i det lange løp er det best for alle parter at offentligheten får vite hva som foregår, uansett hvilket utfall saken måtte få. Det er slett ikke uvanlig i straffesaker at vitner synes det er ubehagelig å forklare seg med presse og publikum til stede. Noen ganger velger retten da å stenge dørene helt, eller bare for publikum, slik at kun pressen får være til stede. – Jeg skjønner at retten i dette tilfellet ville ta hensyn til tiltalte. Men da er det bedre å stenge dørene delvis: Stenge publikum ute, men likevel la pressen være tilstede, sier Bodahl-Johansen.