Askim: Guttene har tilknytning til den unge gjengen som ble tatt av politiet i vår. Da hadde de gjort hærverk, tagget og stjålet biler i flere måneder. Guttene satte sitt preg på Askim, særlig den siste helgen i februar, da det ble tagget på flere bygninger i Askim sentrum. Forut for dette hadde noen av guttene også tatt seg inn i en bygning som var under renovering. Her knuste de gipsplater verdt om lag 36.000 kroner.

Politiet i Askim registrerte også en markant nedgang i antall biltyverier etter at guttegjengen ble satt ut av spill.

Til sammen ble 11 gutter siktet i saken. Tre av guttene som var med i gjengen har nylig fått dommene sine avgjort i Heggen og Frøland tingrett. Dette ble ordnet i ekspressfart, ved at guttene erkjente det de hadde gjort, slik at de kunne få en såkalt tilståelsesdom, med en forenklet rettergangsprosess.

Må erstatte

Det største erstatningsbeløpet må en16-åring fra Askim ut med. Han ble dømt til å betale 174.361 kroner til privatpersoner, forsikringsselskap og næringsdrivende han har påført økonomisk skade.

I tillegg skal 16-åringen sone 160 timer samfunnsstraff, etter å ha tilstått biltyveri, hasjbruk, hærverk, forsøk på biltyveri og besittelse av amfetamin. Han kjørte også stjålne biler uten førerkort, og i ett tilfelle krasjet han med en annen bil.

Ny rettssak i vente

En 15-åring fra Askim ble dømt til å betale 151.622 kroner i erstatning, og han må sone 150 timers samfunnstjeneste. 15-åringen innrømmet biltyveri, forsøk på biltyveri og hærverk. Noe av dette begikk han sammen med 16-åringen.

Han skal også møte i retten i august, tiltalt for sammen med to andre gutter å ha slå ned en 60-åring på gaten i Askim. Offeret skal guttene ha plukket ut helt tilfeldig.

Dyr tagging

Den tredje av guttegjengen som er dømt, er en 18-åring fra Askim. Han innrømmet åtte tilfeller av tagging i Askim sentrum. Straffen for dette ble 30 dagers betinget fengsel med tre års prøvetid.

I tillegg må han betale 72.860 kroner i erstatning til gårdeiere i Askim som ble utsatt for taggingen hans.

Denne gutten er den eneste av de dømte som er i fast jobb, slik at han har penger å betale erstatningskravet med.