Vil kreve inn eiendomsskatt for de dyreste eiendommene og bygge gang- og sykkelvei i hele kommunen

Artikkelen er over 1 år gammel

Partiet vil såkalte velferdsprofitører til livs, men fastlegene skal fortsett kunne tjene så mye de vil.