Her står veistatsråd Jon Georg Dale (Frp) under et vogntog med livsfarlig feil