Nå blir det enda flere tollere på Ørje

Toll, Tollstasjon, Ørje tollstasjon, Ny tollstasjon 2013


Foto: nyebilder.no/Tollvesenet

Toll, Tollstasjon, Ørje tollstasjon, Ny tollstasjon 2013 Foto: nyebilder.no/Tollvesenet Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MARKER: Tollvesenet styrkes med 91,5 millioner kroner i det nye forslaget til statsbudsjett som ble fremlagt onsdag.

Det betyr 120 nye stillinger for tollerne, og landets nest mest trafikkerte grenseovergang på Ørje i Marker kommune.

50 årsverk gir døgnbemanning ved Svinesund og Ørje tollstasjoner i Østfold. Tollbemanningen styrkes ved lufthavnene i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Trondheim og Tromsø, heter det i forslaget.

I tillegg skal 45 årsverk sikre elektronisk tilstedeværelse med kameraovervåkning av alle landevegs grenseoverganger, og 28 årsverk styrker etterretnings- og analysekapasiteten i Tolletaten.

– Forslaget gir Tolletaten flere tollere på grensa, bedre utstyr og flere virkemidler, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

– Forslagene viser at det er politisk vilje til å følge opp forslagene i rapporten om styrking av grensekontroll, sier tolldirektør Bjørn Røse på Tollvesenets nettside.

– Budsjettet inneholder satsing på mer elektronisk tilstedeværelse på alle grenseoverganger, økt bemanning og bedre kontroll på grensen og på internasjonale flyplasser og styrket etterretnings- og analysekapasitet. Samlet innebærer budsjettet en styrking på 123 årsverk, sier Røse.

– Jeg har ikke fått full oversikt over statsbudsjettet og hva det direkte innbærer for oss, men døgnbemanning er noe vi har etterlyst, så det er jo gode nyheter, sier tollkontorsjef ved Ørje tollstasjon, Gro Lene Gundelsby.

– Vi mener trafikken som går over her tilsier at vi burde ha døgnbemannet, sier Gundelsby.

Hun skal i møte torsdag om hvilke direkte konsekvenser det nye statsbudsjettet vil få for Ørje tollstasjon.

Artikkeltags