– Kollektivtilbudet er elendig, og nå blir det også dyrere å reise

KRITISK: Egil Jacobsen pendler fra Mysen til Oslo og synes lite om at reisefradraget nå øker, om regjeringen får det som de vil. Han frykter det kan føre til at færre vil bosette seg i Indre Østfold.

KRITISK: Egil Jacobsen pendler fra Mysen til Oslo og synes lite om at reisefradraget nå øker, om regjeringen får det som de vil. Han frykter det kan føre til at færre vil bosette seg i Indre Østfold.

Artikkelen er over 4 år gammel

I 2016 kan du få mindre igjen på skatten for å pendle til og fra jobb. Egil Jacobsen mener endringen gjør det mindre attraktivt å bo utenfor byen.

DEL

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bunnbeløpet i reisefradraget fra 16.000 kroner til 22.000 kroner.

Det medfører at man får mindre fradrag på skatten, og at man må ha lenger vei til jobben for å få det. I år gis reisefradrag dersom man har over 46 kilometers reisevei tur/retur. Med det nye forslaget må man opp i 64 kilometer reisevei for å få fradrag på skatten.

– Frustrerende

Regjeringen foreslår også å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent. Den lave satsen omfatter enkelte tjenester som blant annet persontransport. Dette betyr at dem som bruker kollektivtransport kommer spesielt dårlig ut.

Egil Jacobsen bor i Mysen og togpendler til Oslo, der han jobber som arkitekt. Han er oppgitt over det nye forslaget.

– Dette har ingen positive konsekvenser for kommuner som ligger utenfor byene, og har mange pendlere. Her i Indre Østfold, som vi i tillegg har så mye problemer med toget, blir det spesielt frustrerende. Det blir dyrere å etablere seg her ute, noe som igjen kan føre til redusert bosetting, mener han.

Opprinnelig spydeberging Stian Sørlie bor i Oslo, og pendler til Spydeberg der han driver et motorsport-firma. Han er inne på noe av det samme som Jacobsen.

– Vi ser at politikerne presser oss i større grad til å bo der vi jobber. Kollektivtilbudet er elendig, og nå blir det også dyrere å reise. Dette kan medføre at enda flere vil bosette seg i Oslo, sier han og legger til:

– Men at jeg får mindre reisefradrag betyr egentlig ikke så mye for meg i den store sammenhengen. Hadde jeg visst at pengene hadde gått til bedre vei og transport hadde det vært helt greit. Men når E18 mellom Indre Østfold og Oslo blir ferdig er jo helt i det blå, mener han.

1.350 kroner i snitt

Ifølge regjeringen er det over 400.000 skatteytere som krever reisefradrag i dag, de fleste av disse hjemmehørende på Østlandet. I gjennomsnitt vil skatten øke med 1.350 kroner i året for disse. Det nye forslaget vil føre til at om lag 125.000 skatteytere nå mister reisefradraget helt.

Ifølge regjeringen er reisefradraget krevende å kontrollere i og med at det er skattyterne selv som krever fradraget og det ikke foreligger elektronisk grunnlagsdata fra tredjepart.

«Forslaget vil være en forenkling, særlig for Skatteetatens kontrollarbeid. Redusert omfang av kontroll på dette området vil gjøre det mulig med økt kontroll på andre områder. Innstramming i reisefradraget gjør også at det blir noe mindre gunstig med lengre arbeidsreiser», skriver regjeringen i sitt framlegg.

Forslaget vil, ifølge dem, øke de påløpte skatteinntektene med nesten en halv milliard kroner.

Artikkeltags