Grunneier mener hyttebeboer bryter loven – nå vurderer kommunen å straffe han

Grunneier Jonas Larsen har sendt klage til kommunen på en av hytteeierne som bor på hans grunn.