Matlaging og kontorarbeid på samme sted – det syntes ikke Mattilsynet noe om

Spisestedet fikk strekmunn.