Lars Martin (18) rydder opp etter andres forsøpling – roses av nabo

Vi kaster altfor mye søppel rett ut i naturen. Heldigvis fins det mennesker som rydder opp etter oss.