Flere ønsker å overta jobben hennes – se hele søkerlista her

Syv personer har søkt på stillingen som prost i Østre Borgesyssel prosti.