ASKIM: Nå er det vedtatt. Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank slår seg sammen og blir én regional bank.

Torsdag kveld vedtok forstanderskapene i de to bankene enstemmig å slå sammen bankene. Nå venter den formelle prosessen med godkjenning fra Finanstilsynet før bankene får felles navn og logo.

Vil løfte næringslivet

Ambisjonen er å bli store nok til å løfte næringslivet i regionen.

– Vi blir en større bank, men ikke en veldig stor bank, sier Ole Andreas Kvilesjø, banksjef i Askim Sparebank. I den nye banken blir han viseadministrerende banksjef.

– Vi blir store nok til å påta oss vesentlig større engasjementer. Det er gledelig at næringslivet i regionen utvikler seg, da er det viktig at også banken evner det, sier Spydeberg-banksjef Rune Hvidsten, som også er fremtidig banksjef i den fusjonerte banken.

Spør kunder og ansatte om navn

Målet er at fusjonen skal være gjennomført i slutten av april neste år. Navnet er fortsatt i det blå.

– Det har vi helt glemt ut, spøker banksjefene før de forklarer videre:

– Vi skal ha en prosess på det. Formelt står vi som Askim og Spydeberg Sparebank, men vi ønsker å involvere både kunder og ansatte for å finne et nytt og felles, dekkende navn.

Banksjefene oppfordrer folk til å finne på et nytt navn.

– Kanskje det beste er å finne på et nytt navn og spare på det til vi eventuelt lyser ut en konkurranse, sier Hvidsten smilende.