På skogstur? Her kan bli vanskelig å finne parkeringsplass i noen uker fremover

Du bør kanskje revurdere utflukten om du har planlagt en tur i Trømborgfjella de nærmeste dagene og ukene. Ved Igletjern kommer mye av parkeringsplassen til å bli fylt opp med tømmer.