Skogen ga dem 300.000 kroner mer å rutte med i fjor

Skogsdriften kan gi et godt bidrag i driftsbudsjettet til Skiptvet kommune.