Vamma er pengemaskinen som skal sikre Skiptvet framtiden som egen kommune – kanskje

Større kraftverk betyr at enda flere millioner kroner renner inn i kommunekassen i Skiptvet hvert år. Eller kanskje ikke.