Skiptvet: Klagen er sendt til Skiptvet kommune med kopi til Fylkesmannen og Østfold fylkeskommune. Det var tidligere i sommer det ble satt opp et ride-forbudt-skilt i Ulvetangenveien. Smaalenenes Avis har tidligere skrevet om en hesteeier i området som reagerte på dette fordi hun ikke ønsket at datteren skulle ri på en trafikkert vei. Kommunen har godkjent skiltet, og konstituert virksomhetsleder for teknisk etat i Skiptvet kommune, Øyvind Thømt, har tidligere uttalt til avisen at de ikke har hjemmel til å kreve skiltet fjernet, fordi Ulvetangenveien er å regne som innmark, og veien ender i hyttetomter eller gårdstun.

Reagerer på grunnlaget

Men det er nettopp tolkingen av Friluftsloven fra 2011 Gryteland reagerer på.

– Skiptvet kommune har ikke vurdert om ridning eller bruk av hest kan være lovlig etter annet rettsgrunnlag, som for eksempel hevd, alderstidsbruk eller rett til å ferdes på veier åpen for alminnelig ferdsel.

Prinsipielt viktig

Gryteland som også sitter i utvalget «hest i trafikk» nedsatt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, sier at dette er en prinsipielt viktig sak.

LES OGSÅ: Uenig om tolkningen

– Saken er viktig fordi den kan skape presedens og danne mønster for hvordan Friluftsloven anvendes i tilsvarende saker. Vi er også svært usikre på om Friluftsloven kan brukes i et tilfelle som dette, da det her er snakk om en hel grend der det må antas at ferdsel med hest fra gammelt av bygger på lokal sedvane, gammel hevd og nok har hatt et betydelig større omfang enn i dag. Ferdsel med hest ute i grendelagene har i alle fall vært fri for alle innenbygdsboende, sier han.

Han mener saken er viktig for ryttere over hele landet.

– Dersom avgjørelsen om å stenge veien for hest og rytter blir stående, åpner dette for at store, sammenhengende områder over hele Norge i tettbygde strøk kan bli stengt for allmennhetens rett til å ri.

Paradoks

Han reagerer også på begrunnelsen til grunneierne om at hestene skaper slitasje, driter på veiene og at de frykter trafikkulykke.

– Det er et paradoks at enkelte mener det er mer slitasje med en hest i ny og ne kontra kjøring med bil og traktor på veien. Å ri på veien er heller ikke trafikkfarlig og litt hestemøkk på en grusvei forsvinner med vær og vind.

Nestlederen understreker at Østfold Turhestforening ikke har noen konflikt med grunneierne.

– Selvsagt kan hestetrafikk i noen tilfeller være et problem, men i dette området er ikke hestetrafikk av et slikt omfang og en slik karakter at ferdselen er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker slik Friluftslovens paragraf 3a punkt b nevner.

Har ikke noe imot hest

Berit Hansen som bor i Tangenveien som tar av fra Ulvetangenveien, reagerte da skiltet dukket opp.

– Det var ingen som spurte meg om det var greit å sette det opp, jeg hadde ikke hørt noe om det før det kom, sier hun.

71-åringen har ingen problemer med at folk rir utenfor huset hennes.

– Hestene kan få gå her så mye de vil. Jeg har snakket med flere naboer som også sier det samme, hevder hun.

LES OGSÅ: – Vi rir med livet som innsats

Gryteland sier at siste ord i hesteskilt-saken ikke er sagt.

– Hvis vi ikke får et skikkelig svar fra kommunen og skiltet blir stående, må vi vurdere de rettslige virkemidlene som står i vår disposisjon, sier han.

Vil ikke kommentere

Smaalenenes Avis var i går kontakt med konstituert virksomhetsleder for teknisk etat i Skiptvet, Øyvind Thømt, men han ønsket ikke å uttale seg.

– Kommunen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å uttale seg om saken, sier han.