Først nå er Casper (13) frisk etter å ha stupt i asfalten – bare i høst har minst tre elever opplevd det samme

Foreldre tør ikke å la barna sykle til skolen lenger etter at flere elever har opplevd at sykkelen deres har blitt tuklet med i skoletiden.