Petter (24) mistet to kamerater i selvmord det siste halve året – her fikk han hjelp

Ungdommene håper nå det blir et temamøte i Askim også.