Skiptvet går inn for å kjøpe legevakt- og helsetjenester fra Indre Østfold

Varaordfører Lars Sæther (Ap) og ordfører Anne-Grethe Larsen (Sp)  flankeres av sine gruppeledere Tor Jacob Solberg (Sp) og Erik Th. Næss (Ap) er glad for en ordning.

Varaordfører Lars Sæther (Ap) og ordfører Anne-Grethe Larsen (Sp) flankeres av sine gruppeledere Tor Jacob Solberg (Sp) og Erik Th. Næss (Ap) er glad for en ordning. Foto:

DEL

Det ligger nå an til at Skiptvet likevel kommer til å kjøpe legevakt- og helsehustjenester fra Indre Østfold kommune. Det melder ordføreren i Skiptvet Anne Grethe Larsen (Sp) og Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Endelig vedtak vil bli gjort av kommunestyret i Skiptvet 17.desember, men begge de store flertallspartiene Sp og AP går for å inngå en avtale med Indre Østfold.

LES OGSÅ: Skiptvet kastes ut av avtaler – nå frykter folk for flere lokale tilbud

Formannskapet i Skiptvet vedtok 2.desember med stort flertall å kjøpe legevakt -og helsehustjenester fra Sarpsborg. Grunnen til dette var en betydelig prisforskjell mellom tilbudene fra Indre Østfold og Sarpsborg, og at man fra Indre Østfold kunne risikere å få tilleggsregninger i løpet av året.

LES OGSÅ: Skiptvet og Indre Østfold kommune har pratet sammen og har kommet nærmere enighet om flere avtaler

Ifølge ordføreren var prisforskjellen mellom tilbudene på 1,6 millioner kroner, og på et allerede trangt budsjett ville et slikt merforbruk føre til ytterligere nedskjæringer av kommunale tjenester i Skiptvet.

– Etter formannskapets vedtak ba Indre Østfold om nye samtaler med Skiptvet, og disse har endt opp med at Indre Østfold har akseptert vår modell for beregning av pris: At Skiptvet som tjenestekjøper ikke har ansvar for eventuelle kostnadsoverskridelser på legevakt og helsehus, dette ansvaret tilligger eierkommunen. Videre har Skiptvet fått aksept for at vi kun betaler for reell bruk av sengeposter på Helsehuset, men med denne modellen måtte Skiptvet akseptere at vi må betale en noe høyere døgnpris pr seng vi benytter. Prisen pr døgn er satt til 7000 kroner, skrives det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: «Vi blir ikke særpinger av en tur til legevakta med høyt blodtrykk eller brudd i fingeren»

Hvis dette blir resultatet når det skal stemmes over budsjett i kommunestyret, betyr det at Skiptvet kjøper følgende tjeneste fra Indre Østfold kommune: Legevakt, Helsehus, Barnevernvakt, Avlastningshjem, Kulturskole, PPT, Kartforvaltning, Mortenstua (spesialskole), Tilsyn fosterhjem og Skatteoppkrever. Skiptvet vil også kjøpe krisesenterplasser for både kvinner og menn, kommuneoverlege og tjenester innen miljørettet helsevern fra Sarpsborg kommune.

LES OGSÅ: «For mange er det nok overraskende at et Sp-styrt Skiptvet sentraliserer en rekke tjenester til storbyen Sarpsborg»

– Noen har kritisert flertallspolitikerne og rådmannen i Skiptvet for at vi ville snu ryggen til Indre Østfold. Dette har aldri vært vår intensjon, men vi har et ansvar for å forvalte fellesskapets penger på en best mulig måte. Gjennom å vise både handlekraft og vilje til dialog vil Skiptvet ende opp med en god avtale til en fornuftig pris. Vi er virkelig glade for at vi har kommet til en enighet med Indre Østfold kommune i denne viktige saken, og ser frem til å samarbeide godt i tiden som kommer, sier ordføreren.

Artikkeltags