SKIPTVET: Beslutningen ble tatt av Hafslunds konsernstyre i går. Utbyggingen blir det største vannkraftprosjektet som for tiden er i gang i Norge.

Rundt 100 mann vil være i sving under anleggsperioden, som starter opp i oktober. Ifølge konsernsjef Finn Bjørn Ruyter skal prosjektet være ferdigstilt våren 2019.

Det nye aggregatet, som får navnet Vamma 12, vil i i sin helhet ligge på Skiptvet-siden. Det blir en egen, ny bygningskropp, atskilt fra dagens enorme kraftstasjon som ble bygd i 1915.

Ifølge en pressemelding fra Hafslund vil prosjektet innebære en omfattende opprustning og utvidelse av kraftverket.

100 årgamle aggregater vil bi erstattet av et nytt stort aggregat, og mer effektiv utnyttelse av vannet vil gi omlag 220 GWh fornybar kraft.

Vamma kraftverk er Norges største elve-kraftverk. Det er i år 100 år siden de første delene av kraftverket ble satt i drift, o kraftverket er senere bygd ut i flere trinn.

Vamma produserer i dag 1.350 GWh per år, noe som tilsvarer 14 prosent av strømforbruket i Oslo.

Det nye aggregatet, Vamma 12, får en slukeevne på 500 kubikkmeter i sekundet og vil produsere over 1.000 GWh i året. 800 GWh vil ersatttet produksjonen i gamle aggregater, mens omlag 220 GWh er helt ny kraft.