Slik leser du skattelistene: Tallene viser ikke hele sannheten

Det er mange som ikke er klar over at skattelistene viser kun en liten del av en langt større virkelighet.