Fant døde lam og avmagrede sauer hos Eidsberg-bonde – Mattilsynet måtte fatte hastevedtak

Artikkelen er over 3 år gammel

To lam lå døde på beitet, det tredje ble funnet flatklemt under fôrhekken. Saueflokken var avmagret og manglet både vann og mat da Mattilsynet kom på uanmeldt tilsyn.