Har vurdert firefelts motorvei gjennom Enebakk og bru over Øyeren

Tre av syv alternativer for å avlaste trafikken gjennom Oslo er å lage firefelts motorvei gjennom Enebakk.