Sosial- og helsedirektoratet inviterer i disse dager skolene til å være med på det tobakksforebyggende programmet Vær røykfri. Dette har høstet gode resultater. Sammen med Folkehelseprogrammet i Østfold har Fylkesmannen derfor skrevet et brev til alle ungdomsskolene i fylket, hvor man oppfordrer dem innstendig til å melde seg på, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Østfold, Ragnhild Stai Amundsen.

Tallene fra Sosial- og helsedirektoratet viser at hele 72 prosent av alle tiendeklassinger i Østfold følger det anerkjente tobakksforebyggende programmet Vær røykfri. Kun tre andre fylker i landet har bedre oppslutning, og utdanningsdirektøren er imponert over den innsatsen som ungdomsskolene i fylket gjør.

- Østfoldskolene gjør en kjempejobb. Vær røykfri-programmet er kjent for å gi gode resultater, og derfor er det gledelig å se at cirka tre av fire ungdomsskoler følger opplegget. Nå har vi, sammen med Folkehelseprogrammet i Østfold, anbefalt alle skolene å følge dette programmet, sier Ragnhild Stai Amundsen.

Vær røykfri er et tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen. Det er treårig og gjennomføres av lærerne. Nesten 110.000 elever i 4.500 klasser gjennomfører programmet hvert år. Elevene forplikter seg til å inngå røykfri-kontrakter som de underskriver sammen med foreldrene sine.