TRØGSTAD: Trøgstad kommune prioriterer jordvern og Askim kommune tar fortetting av byen på alvor. Derfor er de to kommunene i Indre Østfold nominert til den nasjonale jordvernprisen for 2017.

Det er fylkesmannen som har nominert kommunene. I tillegg er Østfold fylkeskommune også på denne listen på grunn av at omdisponering av dyrket og dyrkbar jord er betydelig redusert i løpet av et år.

LES OGSÅ: Skroter hele planen om å bygge gigantisk motorsportanlegg i Indre Østfold

Trøgstad prioriterer jordvern

Fylkesmanenn mener Trøgstad er en av de kommunene i Østfold som har omdisponert minst andel dyrka og dyrkbar
mark av sine totale jordressurser.

LES OGSÅ: Kommunen vil bygge ned flere hundre mål jord på gården til Anders (45)

– I dialogen med kommunen opplever vi en sterkt uttrykt vilje til å prioritere jordvern og finne løsninger for utbygging som ikke berører dyrka mark. Denne prioriteringen av jordvern kommer også til uttrykk i kommunens arealplaner, står det i begrunnelsen.

Selv om Trøgstad ikke har noe stort utbyggingspress, er deres prioritering av jordvern og vilje til å finne nye utbyggingsløsninger for å ivareta jordvernet forbilledlig.

Askim fortetter sentrum

Askim er nominert på grunn av fortetting.

LES OGSÅ: Grunneier får grønt lys til å selge dyrket mark – matjord forsvinner

– Vi ser imidlertid at Askim kommune nå i sine
plansaker tar fortetting og effektiv arealutnyttelse på alvor i utviklingen av stasjonsbyen Askim, står det i begrunnelsen
.

Les også

«Vi skal ikke gjøre det verre for oss ved å legge matjord under betong»

 

 Som en av fire kommuner i en ny indre-Østfold kommune kan plankulturen i Askim innvirke på
et større område. Eidsberg kommune har også ambisiøse planer for fortetting i Mysen og på sikt
vil Askim og Eidsberg sammen kunne være gode eksempler på at effektiv arealutnyttelse i byer
og tettsteder er det beste jordvernet.

FAKTA:

  • Regjeringen har opprettet den nasjonale jordvernprisen.
  • Den deles første gang ut i år.
  • Hensikten er å få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.