Over tre år etter den fatale bilferden på nye E18 i Askim, der 18 år gamle Carina Dullum omkom, ser saken nå ut til å være over. Høyesterett har avsagt dom over de to askimingene, som begge ble dømt for uaktsomt bildrap. Resultatet er at Høyesterett reduserte fengselsstraffen for de to med rundt et år hver.

Det er på selve straffeutmålingen at Høyesterett kommer forsvarerne til de to askimingene i møte.

I tingretten ble begge guttene dømt til to år og åtte måneders fengsel for uaktsomt bildrap pluss noe mindre alvorlige forhold. I lagmannsretten ble dommen skjerpet. Der fikk yngstemann tre år og tre måneders fengsel, mens den eldste ble dømt til tre års fengsel og inndragelse av førerkortet for alltid.

Høyesterett har derimot redusert straffen, til henholdsvis fengselsstraff i to år og en måned og fengsel i to år for den andre.

Begge forsvarerne til de to askimingene anket saken til Høyesterett fordi de mente at lagmannsretten hadde tatt et for høyt utgangspunkt for fengselsstraff, sammenlignet med hva som er praksis i sammenlignbare saker. Verken i tingretten eller lagmannsretten ble det ført sterke nok bevis for hvem som førte bilen, da den i høy hastighet kjørte av veien og gikk rundt før den stoppet.

Begge forsvarerne har anført at lagmannsrettens dom ikke i tilstrekkelig grad avspeiler at begge de domfelte må bedømmes som passasjer. Den lange tiden siden ulykken skjedde, har ikke fått noen synlige utslag i straffen.

Det var Høyesterett enig i.