Mellom Slitublokka og Sekkelsten mangler det i dag gang- og sykkelsti.

Den kommer. I 2016 starter byggingen. Foreløpig prislapp er 54 millioner kroner, fordelt over flere år (se faktaramme)

– Dette er nok det største prosjektet vi får i Indre Østfold de neste årene, hvis du ser bort fra å bygge ferdig E18, samt bygge midtrekkverk mellom Hærland og Ørje, sier Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen.

Staten betaler

Staten betaler gangveien. Ikke fylkeskommunen – som rent juridisk eier fylkesvei 128. Heller ikke bilistene som betaler bompenger på E18.

Denne gang er det faktisk statlige penger.

Midtbø Jensen opplyser at gang- og sykkelveien kommer som en følge av at Indre Østfold får ny E18. Men av praktiske årsaker legges den parallelt med gamle E18 som i dag er blitt fylkesvei 128.

Tanken om å binde sammen de to kommunene med gangvei er slett ikke ny. På starten av 2000-tallet foreslo Statens vegvesen å bygge den med sideveismidler. Det vil si å betale den med bompenger fra E18.

Men veivesenet fikk ikke gehør for dette og bøyde av.

– Politikerne i både Askim og Eidsberg ble snart enige om at vi heller ville bruke sideveismidler på andre ting, forteller tidligere eidsbergordfører Knut J. Herland (Sp).

Han mener det er svært positivt at staten børster støv av prosjektet og får det frem igjen. Behovet for gangvei på strekningen er absolutt der. Det var bare prioriteringen den gang som de to kommunene var uenige i.

– Mer trafikk før

Sonja Grav er en av dem som ofte sykler mellom Mysen og Askim.

– Det er bra at det kommer gang- og sykkelvei, sier hun.

Hun legger likevel til at hun aldri føler seg utrygg. Da var det verre før, med alle vogntogene.

Disse forsvant stort sett da E18 ble lagt om. Grav legger til at hun stort sett bruker gang- og sykkelvei, der de finnes.

Statens vegvesen planlegger også en gangvei langs riksvei 22 i svingen forbi Trømborg kirke. Prosjektet er anslått til 6 millioner kroner og skal gjennomføres i 2016, fremgår det av planen.

Andre gangveier akter ikke staten å bruke penger på de neste årene.

I tillegg kommer det tiltak på fylkesveiene i Indre Østfold, men disse tiltakene tilhører fylkeskommunens budsjett. Dessuten kommer tiltakene innenfor sideveisbudsjettene, blant annet gang- og sykkelvei langs Lyserenveien som spydebergingene diskuterer.

  • FAKTA:
  • Avstanden mellom Øyerudkrysset (Eidsberg) og Sekkelstekrysset (Askim) er 3,3 kilometer.
  • Prosjektet får 7 millioner kroner i 2016, 20 millioner kroner i 2017 og 27 millioner kroner i perioden etter dette.