Mener kommunen bør skjerpe seg – Emil kommer med en klar utfordring

Yngstemann var 19 år mens resten var besteforeldre-generasjonen. Yngstemann på folkemøter mener de ansatte i kommunen bør bli flinkere til å engasjere unge mennesker når folk skal gi politikerne råd om hva slags kommune folk vil bo i.