Spørsmålet alle stilte seg: – Hvor var Olav Breivik?

Thor Hals måtte vikariere for ordførerkandidat Olav Breivik under partilederdebatten i byrommet.