Sa ja til å bygge ned matjord – til og med jordvern-kameratene Sp og SV stemte for i én av sakene

Vern av matjord på Gislingrud var et hyppig brukt tema i valgkampen. Spenningen var derfor stor knyttet til om Eidsberg-politikerne ville sende ut på høring forslag om å bygge på dyrket mark på sitt første møte etter valget.