NYTT KOMMUNESTYRE: Foran f.v.: Varaordfører Bjørn Borgund (V), Kjersti Nythe Nilsen (Ap), ordfører Theodor Bye (Sp), Thea Bakker (Ap) og Heidi Harefallet Slupstad (Sp). Bak f.v.: Thor Amund Halvorsrud (Sp), Ole Petter Aarnæs (Sp), Anne-Marthe Grislingås (Sp – møtte som vara for Martin Muskaug), Thor Mauritzen (Sp), Anne Maren Krog Engeloug (Sp), Per Øivind Falkenberg Krog (Sp), Elin Marie Lysaker (Sp), Åsmund Degnes (H), Karen Eg Taraldrud (H), Kenneth Sirevåg (H), Glenn Bjerke (V), May Britt Heed (Ap), Roy Løvstad (Ap – møtte som vara for Terje Nilsen), Morten Bakker (Ap), Simen Gunneng (Ap) og Roger Fredriksen (Ap).
Dag Andersen

Bli kjent med de nye politikerne

Flere av Marker-politikerne har sterke og gode minner fra da de overtok hjemgården. FN-tjeneste i Libanon og opphold på en farm i Kanada har bidratt til å forme andre. Flere har mistet nære familiemedlemmer så altfor tidlig. Bli litt bedre kjent med de 21 i Marker kommunestyre, som konstituerte seg 22. oktober:
Publisert