Tøff debatt om varaordførerlønn - Saxe åpner for å bruke mer penger på politisk arbeid

Ingenting kan fyre opp en politisk debatt mer enn når politikerne skal diskutere sin egen lønn. Og i hver fall når flertallet bruker makten sin til å berike seg selv på vegne av mindretallet.