Storkommunen fikk nesten 30 millioner kroner de ikke forventet å få

Både rådmann Georg Smedhus og ordfører Saxe Frøshaug gleder seg over økte skatteinntekter.