55 år skiller kommunestyrets yngste og eldste politiker: – Vi har mye å snakke om

Kommunestyrets eldste og yngste politikere tilhører samme parti og har ganske sammenfallende interesser. Viser deg seg. Kanskje havner de også i samme politiske utvalg.