Pågrep mann som er etterlyst etter alvorlig hendelse