Ser en oppblomstring av grove tyveri i Indre Østfold – politiet har en sterk mistanke

Politiet ser en sammenheng mellom flere grover tyverier som har skjedd i Indre Østfold de siste dagene.