Traktor med henger kjørte i grøfta – sperret fylkesveien i begge retninger