Lærere avverget angrep fra elever fra annen skole – roses for måten de håndterte situasjonen