Foreningen på Høytorp kan blir fratatt retten til å drive virksomheten sin hvis politiets mistanke stemmer

Saluttulykken er nesten ferdig etterforsket. Både en person og forening er mistenkt i saken.