Politimesteren sterkt bekymret for økningen av en type saker

Øst politidistrikt håndterte 3.600 tilfeller av psykiatri i fjor. I 2018 var tallet 2.800. Politimesteren er sterkt bekymret for økningen og lurer på hva som er årsaken.