Flere misbrukere tatt i helgen – særlig én økende trend bekymrer lokalt politi

Brukere av amfetamin og hasj ble i helgen tatt på fersken av politiet.