Politikontaktene Randi og Patrick har en klar melding til foreldre i Indre Østfold