Bergingsbil måtte rykke ut for å hjelpe politiet

Politiet måtte tilkalle hjelp da de fikk problemer med politibilen.