Overrasket? Over ni av ti tog er faktisk i rute på Østre linje

Barnesykdommene på det nye signalanlegget er unnagjort, mener Bane Nor, og trekker fram Østre linje som en stor suksess og eksempel til etterfølgelse.