Fikk ikke fylkestinget med på ny runde om trasévalg til Østre linje og ny stasjon i Ski – frykter forsinkelser

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkespolitikerne Solveig Schytz (V) og Knut Tønnes Steenersen (FrP) fremmet hver sin interpellasjon i fylkestinget mandag om å be Jernbanedirektoratet til å komme med andre alternativ til en planfri påkobling av Østre linje enn konsept 1